Panteon Group SI Panteon Group EN Editel Adria HR

Nazovite nas ili se dogovorite za sastanak!

T: +381 (0) 11 260 61 06

E: info@rs.panteongroup.com


 

E-rešenja za mala i srednja preduzeća

Poslovna stvarnost danas diktira malim i srednjim preduzećima fleksibilnost. Čak i mala i srednja preduzeća susreću se i posluju sa velikim preduzećima, koja obično imaju razvijenije elektronsko poslovanje.

Često se dogodi da su mala i srednja preduzeća, ukoliko žele poslovati sa velikim preduzećima, prisiljena preuzeti oblike elektronskog poslovanja. Za takva preduzeća smo u Panteon Group® razvili rešenja koja su ekonomski isplativa i prihvatljiva za mala i srednja preduzeća.

Rešenja za srednje velika preduzeća 

Za preduzeća koja žele integrisati elektronsko poslovanje u svoje poslovne informacione sisteme, nudimo usluge Panteon.net® e-SERVICE™. Razmena dokumenata teče putem e-SERVICE™ klijenta koji je instaliran kod korisnika. Koristi se Panteon.net® format dokumenata, koji su isti za dobavljača i za kupca, bez obzira na broj partnera sa kojima razmenjuju elektronske dokumente. Za praćenje i izveštavanje o greškama, te arhiviranje i pregled prosleđenih elektronskih poruka koristi se eb-MANAGER®, koji je instaliran kod korisnika.

Prednost je da se sva prilagođavanja ili konverzije dokumenata izvode u mreži Panteon.net®, te nema potrebe za ulaganjem u programsku opremu. Rešenje je pogodno za srednje velika preduzeća koja razmenjuju velik broj dokumenata sa mnogobrojnim partnerima.  

Rešenja za mala preduzeća

Za mala preduzeća, koja razmenjuju malo dokumenata sa malo partnera, u preduzeću Panteon Group® razvili smo internetsko rešenje Panteon.biz® B2S i 3S.

  • Panteon.biz® B2S je namenjen manjim dobavljačima koji posluju sa kupcima.
  • Panteon.biz® 3S je namenjen manjim kupcima koji posluju sa većim distributerima ili dobavljačima.

Za korišćenje rešenja Panteon.biz® potrebno je na korisnikovoj strani imati barem jedan računar sa pristupom na internet (web pretraživač i e-pošta).

Rešenje omogućava izradu i obradu svih dokumenata na web portalu. Dokumenti se mogu preneti sa portala u XML ili Panteon.net® formatu na lokalni računar, te ih je moguće i štampati.