Panteon Group SI Panteon Group EN Editel Adria HR

e-dokument, e-arhiva

  Poslovna mreža full EDI eService  
  Poslovna mreža Panteon.net® je mreža sa dodanom vrednošću (Value Added Network - VAN). Panteon.net® FULL EDI rešenje kod elektronskog poslovanja između trgovaca i dobavljača u procesu nabavke. Panteon.net® e-SERVICE™ rešenje kod elektronskog poslovanja između trgovaca in dobavljača u procesu nabavke.  
  Pročitajte više Pročitajte više Pročitajte više  
  B2S/3S Rešenje po meri  e-Računi  
  Rešenje je pogodno za veće firme koje razmenjuju e-dokumente sa većim brojem partnera. Za firme kojima ne odgovaraju
naša tipska rešenja, firma Panteon Group® radi rešenje po meri.
Globalni trend razmene elektronskih dokumenata karakteriše eksponencijalni rast, a koji u najvećoj meri obuhvata razmenu e-računa.  
  Pročitajte više Pročitajte više  Pročitajte više  
  Sistem Elektronskih Faktura (SEF)      
  PANTEON.BIZ® SEF Omogućava uspešnu tranziciju privrednih subjekata sa postojećeg na Sistem Elektronskih Faktura.      
 
     

Nazovite nas ili se dogovorite za sastanak!

T: +381 (0) 11 260 61 06

E:info@rs.panteongroup.com

 

 

   
 

Šaljite upit!

 
   
       

Područje koje me zanima:

Ime i prezime:

E-pošta:

Zaposlen u:

Vaši podaci i pitanja: