Panteon Group SI Panteon Group EN Editel Adria HR

Nazovite nas ili se dogovorite za sastanak!

T: +381 (0) 11 260 61 06

E: info@rs.panteongroup.com


 

Uslovi korišćenja internet stranice

Vaš pristup, kao i korišćenje naše internet stranice podležu ovim uslovima korišćenja (u daljem tekstu: „Uslovi“) i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pre korišćenja internet stranice pažljivo pročitajte Uslove. Korišćenjem naše internet stranice Uslove prihvatate bez ograničenja i oni Vas pravno obavezuju.  

1           Svrha internet stranice

1.1 Svrha internet stranice jeste da Vam pruži informacije o uslugama koje pruža Panteon Plus doo Beograd, te da Vam omogući stupanje u komunikaciju sa ovlašćenim licima Panteon Plus doo Beograd. 

1.2 Uslovi se primenjuju na sledeću internet stranicu: www.panteongroup.rs. 

1.3 Ovom internet stranicom administrira Panteon Group, konsalting i inženjering d.o.o. („Panteon Group“).

1.4 Naša internet stranica je namenjena odraslima.

2           Zaštita prava intelektualne svojine

2.1 Materijali na našoj internet stranici (uključujući, ali se ne ograničavajući na tekstove, logotipe, grafiku, slike, audio i video materijal) zaštićeni su pravom intelektualne svojine Panteon Group ili su na internet stranicu postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava.

2.2 Bilo koja neovlašćena upotreba materijala na našoj internet stranici i/ili njenom delu bez naše prethodne saglasnosti predstavlja kršenje našeg prava intelektualne svojine. Preduzećemo sve pravne radnje radi zaštite prava intelektualne svojine odmah po saznanju o bilo kojoj neovlašćenoj upotrebi.

2.3 Svako kopiranje ili preuzimanje materijala sa naše internet stranice, bilo njenog dela ili u celini, dozvoljeno je samo uz našu prethodnu pisanu saglasnost.

3           Prava korisnika na zaštitu ličnih podataka

3.1 Politika privatnosti koja važi za ovu internet stranicu je dostupna na sledećem linku, a Politika upotrebe kolačića na sledećem linku. Pristupom i daljom upotrebom internet stranice potvrđujete da ste navedene politike pročitali, odnosno da ste se upoznali sa načinom na koji obrađujemo Vaše podatke na ovoj internet stranici.

4           Veze između internet stranica

4.1 Naša internet stranica može sadržati veze ka drugim internet stranicama, odnosno upućivati na njih. Svaka od tih internet stranica ima svoje uslove korišćenja i politiku privatnosti, koji se mogu značajno razlikovati od onih koji se primenjuju na našu internet stranicu. Mi nemamo kontrolu nad tim internet stranicama i ne snosimo bilo kakvu odgovornost za dostupnost i sadržinu navedenih internet stranica, kao ni za uslove korišćenja i politiku postupanja sa podacima o ličnosti koji se primenjuju na posetioce i korisnike navedenih stranica. 

4.2 Tačka 4.1. se ne odnosi na sledeće internet veze: www.panteongroup.com i www.panteongroup.si. Ukoliko posećujete navedene internet veze, molimo da pogledate uslove i politike postupanja sa podacima o ličnosti koji se primenjuju na njih. 

4.3 Možete da uspostavite vezu (link) do naše internet stranice samo uz našu prethodnu pisanu saglasnost.

5           Ograničenje odgovornosti

5.1 Internet stranicu koristite na sopstvenu odgovornost. Privredna društva u okviru Panteon Grupe, njihovi zaposleni ili rukovodioci, kao ni bilo koje treće lice, odnosno poslovni partner angažovan u kreiranju, proizvodnji, postavljanju i održavanju internet stranice, nisu odgovorni za materijalnu ili nematerijalnu, direktnu, indirektnu ili posledičnu štetu, ili bilo koju drugu štetu koja nastane iz korišćenja ili je u vezi sa korišćenjem internet stranice ili njenog sadržaja. 

5.2 Celokupan sadržaj, informacije, materijal, proizvodi i usluge prikazani na ovoj internet stranici su prikazani „takvi kakvi jesu“ i to bez garancija bilo koje vrste. Informacije sadržane na internet stranici su informativnog karaktera, nisu namenjene rešavanju specifičnih situacija ili za neku konkretnu osobu, odnosno entitet, a takođe ne predstavljaju profesionalni savet. Ne garantujemo da su sve informacije sadržane na internet stranici potpune i bez propusta, u pogledu štamparskih grešaka, opisa karakteristika proizvoda, cena i dr.

5.3 Ne garantujemo da će ova internet stranica funkcionisati bez prekida.

5.4 Ne garantujemo da je internet stranica kompatibilna sa Vašim računarom, odnosno hardverom ili softverom.

5.5 Iako smo uložili značajne napore da zaštitimo internet stranicu od virusa, ne dajemo garancije postojanja potpune zaštite. Pre preuzimanja sadržaja sa ove internet stranice korisnicima preporučujemo da preduzmu odgovarajuće mere predostrožnosti u cilju skeniranja virusa, i bezbednosti na internetu .

5.6 Ukoliko iz bilo kog razloga, upotreba materijala ili informacija sa ove internet stranice dovede do potrebe za servisiranjem Vaših uređaja i opreme, privredna društva u okviru Panteon Grupe, njihovi zaposleni ili rukovodioci, kao ni bilo koje treće lice, odnosno poslovni partner angažovan u kreiranju, proizvodnji, postavljanju i održavanju internet stranice ne snosi odgovornost za nastale troškove.

6           Događaji van naše kontrole

6.1 Ne snosimo odgovornost prema Vama zbog bilo kog kršenja ovih Uslova izazvanog događajima ili okolnostima koje su van naše razumne kontrole.

7           Opšte odredbe

7.1 Ovi Uslovi na celovit način regulišu odnose između Vas i nas, a u vezi sa Vašim korišćenjem naše internet stranice i zamenjuju sve prethodne sporazume koji se odnose na ovu internet stranicu.

7.2 U slučaju nezakonitosti, nevažnosti, ništavosti ili neprimenljivosti bilo koje odredbe ovih Uslova, zakonitost, pravna validnost i primenljivost ostalih odredbi Uslova neće biti dovedena u pitanje. 

7.3 Uslovi se tumače i na njih se primenjuju propisi Republike Srbije, isključujući primenu odredba o rešavanju sukoba zakona. Sporove koji eventualno proisteknu iz ili nastanu u vezi sa ovim Uslovima, odnosno Vašim korišćenjem ove internet stranice rešavaće nadležan sud u Beogradu. 

8           Izmene Uslova

8.1 Uslovi važe od 27.12.2022 godine. 

8.2 Zadržavamo pravo da ažuriramo internet stranicu periodično, u bilo koje vreme i bez prethodnog obaveštenja. Međutim, nismo obavezani da redovno vršimo ažuriranja.

8.3 Izmene Uslova stupaju na snagu nakon objavljivanja na internet stranici. Datum izmene Uslova biće označen na ovoj stranici. Preporučujemo Vam da proverite ovu stranicu s vremena na vreme kako biste se informisali o svim eventualnim promenama Uslova.