Panteon Group SI Panteon Group EN Editel Adria HR

Nazovite nas ili se dogovorite za sastanak!

T: +381 (0) 11 260 61 06

E: info@rs.panteongroup.com


 

Engrotuš

Engrotuš EANCOM i elektronsko poslovanje sa dobavljačima 

E-naručivanje artikala

Preduzeće Engrotuš je 2002. godine implementiralo elektronsku razmenu podataka (Electronic Data Interchange - EDI)  u saradnji sa preduzećem Panteon Group® za svoje potrebe naručivanja robe kod dobavljača na teritoriji Slovenije.

Narudžbenice se šalju dobavljačima u elektronskom obliku.

E-Commerce je implementiran pomoću poslovne mreže Panteon.net®; poruke su u standardu EANCOM 1997 (tipa ORDERS, ORDRSP, DESADV, RECADV, INVOIC i INVRPT).

Panteon.net® predstavlja poslovnu mrežu koja je povezana sa međunarodnim mrežama VAN i Internet.

Razmena e-dokumenata

Upotreba standarda EANCOM omogućava prijem narudžbenica od strane drugih (domaćih i međunarodnih) kupaca koji često upotrebljavaju taj standard.

Hronologija razvoja EANCOM B2B elektronskog poslovanja kod Engrotuš Slovenija:

 • 2002. / uvođenje prva dva e-dokumenta ORDERS i INVRPT sa dobavljačem P & G,
 • 2002. / uvođenje e-dokumenta ORDRSP,
 • 2002. / priključenje prvih dobavljača putem rešenja e-SERVICE™,
 • 2002. / priključivanje prvih dobavljača putem rešenja Panteon.biz® B2S,
 • 2003. / širenje elektronskog poslovanja na 25 dobavljača,
 • 2003. / širenje elektronskog poslovanja na 50 dobavljača,
 • 2006. / širenje elektronskog poslovanja na 100 dobavljača,
 • 2006. / širenje elektronskog poslovanja na kupce - OMV Slovenija (ORDERS i INVOIC),
 • 2006. / uvođenje e-dokumenta PRICAT - katalog proizvoda,
 • 2009. / uvođenje e-dokumenta RECADV - primka,
 • 2009. / proširenje elektronskog poslovanja na 150 dobavljača,
 • 2009. / proširenje elektronskog poslovanja na 200 dobavljača,
 • 2009. / uvođenje e-dokumenta INVOIC - faktura,
 • 2010. / proširenje elektronskog poslovanja na 225 dobavljača,
 • 2013. / proširenje elektronskog poslovanja na 250 dobavljača.

Podržani e-dokumenti

Trenutno podržani elektronski dokumenti:

 • narudžbenica - ORDERS D.96A (slanje i primanje) veleprodaja i maloprodaja,
 • odgovor na narudžbenicu - ORDRSP D.96A (primanje i slanje) veleprodaja i maloprodaja,
 • otpremnica - DESADV D.96A (primanje) veleprodaja i maloprodaja,
 • prijemnica - RECADV D96.A (slanje) veleprodaja,
 • račun - INVOIC D01.B tip 380 (primanje i slanje),
 • stanje zaliha - INVRPT D.96A (slanje) veleprodaja,
 • katalog / cenovnik artikala - PRICAT D.96A (slanje).

Izbor usluga - dobavljač

Dobavljač koji želi da radi na takav način sa Engrotuš Slovenija može da bira sledeće usluge:         

 • e-SERVICE™ – cenovno povoljno integrisano rešenje s upotrebom konvertora na mreži Panteon.net®
 • Panteon.biz® B2S - WEB-EDI portalno rešenje.

Ako želite detaljnije informacije i ponudu, molimo vas da nas pozovete ili da nam pitanja šaljete putem elektronske pošte na našu adresu

info@rs.panteongroup.com