Panteon Group SI Panteon Group EN Editel Adria HR

Nazovite nas ili se dogovorite za sastanak!

T: +381 (0) 11 260 61 06

E: info@rs.panteongroup.com


 

Elektronsko poslovanje

Šta je e-dokument i gde se može naći u elektronskom poslovanju?

Zbir podataka čini informaciju koja ima korisnu važnost a time i vrednost. Dokument je primer takve informacije ili skupa informacija, koje razmenjuju poslovni partneri u elektronskom poslovanju.

Budući da se danas podaci nalaze u računarskim sistemima, digitalna informacija ili elektronski oblik je, u stvari, originalni dokument u izvornom obliku. Svi drugi oblici (papir, faks, verbalnii opis) su promenjeni oblici i kopije, tako da postoji mogućnost nastanka greške i nepravilnih interpretacija u postupku pripreme.

ERP - EDI

Elektronsko poslovanje koristi elektronsku razmenu podataka ili EDI (od engl. Electronic Data Interchange) za razmenu elektronskih dokumenata između poslovnih partnera. To je poslovanje bez nepotrebnih interpretacija na drugim medijima (papir, faks, verbalni opisi).

Korišćenje informacione i komunikacione tehnologije

Elektronsko poslovanje uključuje korišćenje svih oblika informacione komunikacione tehnologije u poslovnim procesima između trgovačkih, proizvodnih i uslužnih organizacija, davalaca informacija, državne uprave i potrošača.

Pri tome su ključna dva elementa:

  • e-dokumenti zamenjuju papirne dokumente,
  • e-dokumenti za razmenu su radi lakše računarske interpretacije u različitim sistemima standardizovani.