Panteon Group SI Panteon Group EN Editel Adria HR

Nazovite nas ili se dogovorite za sastanak!

T: +381 (0) 11 260 61 06

E: info@rs.panteongroup.com


 

Primer rešenja u  trgovini

Celokupno rešenje za elektronsko poslovanje (B2B poslovanje) u trgovini uključuje:

    

 

 • programsku opremu za elektronsko poslovanje TIE Quickstart Edition,
 • programsku opremu za praćenje rada i nadgledanje eb-MANAGER®,
 • programsku opremu za daljinski pristup (npr. Remote Desktop, ISL, PC Anywhere) u slučaju da se dogovorimo takođe o starateljstvu nad radom i operativom – eb-MANAGEMENT,
 • po potrebi programsku opremu za kreiranje i mapiranje novih poruka (TIE Enterprise Mapping Manager),
 • punu instalaciju i postavke,
 • po potrebi isporuku hardvera,
 • spajanje na našu poslovnu mrežu Panteon.net®, uspostavljanje statusa za kontrolu rada u elektronskom poslovanju,
 • uvođenje korisnika, izrada i predaja dokumenata,
 • po potrebi usluge e-SERVICE™ za konverziju između različitih standarda e-poruka (EDIFACT, BMS, XML, OAGI, IDOC, TXT-Inhouse...),
 • po potrebi usluga Panteon.biz® WEB Portal za:
  • manje dobavljače (B2S - Buy Side Solution) ili
  • manje kupce (3S - Sell Side Solution). 

Rešenje se neprestano dopunjava i razvija u smislu novih funkcionalnosti (mobilno poslovanje – ručni računari/GSM , sigurnosni mehanizmi, novi e-dokumenti ...).  

Povezani procesi