Panteon Group SI Panteon Group EN Editel Adria HR

Nazovite nas ili se dogovorite za sastanak!

T: +381 (0) 11 260 61 06

E: info@rs.panteongroup.com


 

Mueller

 Mueller i EANCOM elektronsko poslovanje sa dobavljačima. 

E-naručivanje artikala

Preduzeće Mueller je 2008. godine proširilo elektronsku razmenu podataka (Electronic Data Interchange - EDI)  u saradnji sa preduzećem Panteon Group® za svoje potrebe naručivanja robe kod dobavljača na teritoriji Slovenije. 2010. godine elektronsku razmenu podataka proširilo je i na teritoriju Hrvatske

Narudžbenice se šalju dobavljačima u elektronskom obliku.

E-Commerce je implementiran pomoću poslovne mreže Panteon.net®; poruke su u standardu EANCOM 1997.

Tipovi poruka:

  • Slovenija: ORDERS, i INVOIC,
  • Hrvatska: ORDERS i INVOIC,
  • Njemačka: ORDERS i INVOIC

Panteon.net® predstavlja poslovnu mrežu koja je povezana sa međunarodnim mrežama VAN i Internet.

Razmena e-dokumenata

Upotreba standarda EANCOM omogućava prijem narudžbenica od strane drugih (domaćih i međunarodnih) kupaca koji često upotrebljavaju taj standard.

Izbor usluga

Dobavljač koji želi da radi na takav način sa Mueller može da bira sledeće usluge:         

  •  e-SERVICE™ – cenovno povoljno integrisano rešenje s upotrebom konvertora na mreži Panteon.net®,
  • Panteon.biz® B2S - WEB-EDI portalno rešenje.

Ako želite detaljnije informacije i ponudu, molimo vas da nas pozovete ili da nam pitanja šaljete putem elektronske pošte na našu adresu info@rs.panteongroup.com.