Panteon Group SI Panteon Group EN Editel Adria HR

Nazovite nas ili se dogovorite za sastanak!

T: +381 (0) 11 260 61 06

E: info@rs.panteongroup.com


 

dm-drogerie markt

dm-drogerie markt i EANCOM elektronsko poslovanje sa dobavljačima.

E-naručivanje artikala

Preduzeće dm-drogerie markt je 2010.godine implementiralo elektronsku razmenu podataka (Electronic Data Interchange - EDI) u saradnji sa preduzećem Panteon Group® za svoje potrebe naručivanja robe kod dobavljača. 

Narudžbenice se šalju dobavljačima u elektronskom obliku.

Standard EDIFACT / EANCOM

Elektronsko poslovanje je implementiran pomoću poslovne mreže Panteon.net®/eXite®: poruke su u standardu EANCOM 1997 (tipa ORDERS).

Panteon.net®/eXite® predstavlja poslovnu mrežu koja je međusobno povezana sa međunarodnim mrežama VAN i Internet.

I u drugim državama gde dm-drogerie markt koristi EDI (Austrija, Bosna i Hercegovina, Češka, Hrvatska, Mađarska, Slovačka i Slovenija) ista je implementirana putem poslovne mreže Panteon.net® / eXite®.

Razmena e-dokumenata

Upotreba standarda EANCOM omogućava prijem narudžbenica od strane drugih (domaćih i međunarodnih) kupaca koji često upotrebljavaju taj standard.

Hronologija razvoja EANCOM B2B elektronskog poslovanja kod dm-drogerie markt Srbija:

  • 2010. / uvođenje prvog e-dokumenta ORDERS,
  • 2010. / priključenje prvih dobavljača putem rešenja Panteon.biz® B2S.

Izbor usluga

Dobavljač koji želi da radi na takav način sa dm-drogerie markt Srbija može da bira sledeće usluge:         

  •  e-SERVICE™ – cenovno povoljno integrisano rešenje s upotrebom konvertora na mreži Panteon.net®,
  • Panteon.biz® B2S - WEB-EDI portalno rešenje.

Ako želite detaljnije informacije i ponudu, molimo vas da nas pozovete ili da nam pitanja šaljete putem elektronske pošte na našu adresu info@rs.panteongroup.com.