Panteon Group SI Panteon Group EN Editel Adria HR

Nazovite nas ili se dogovorite za sastanak!

T: +381 (0) 11 260 61 06

E: info@rs.panteongroup.com


 

Spar

Spar i EANCOM elektronsko poslovanje sa dobavljačima. 

E-naručivanje artikala

Preduzeće Spar je 2001. godine implementiralo elektronsku razmenu podataka (Electronic Data Interchange - EDI)  u saradnji sa preduzećima Mercator d.d. i ATNET d.o.o., za svoje potrebe naručivanja robe kod dobavljača na teritoriji Slovenije. 2009. godine elektronsku razmenu podataka proširilo je i na teritoriju Hrvatske.

Narudžbenice se šalju dobavljačima u elektronskom obliku.

E-Commerce je implementiran pomoću poslovne mreže Panteon.net®; poruke su u standardu EANCOM.

Tipovi poruka:

 • Slovenija: ORDERS, ORDRSP, DESADV, RECADV, INVOIC, INVRPT, SLSRPT i PRICAT.
 • Hrvatska: ORDERS, DESADV i RECADV.

Panteon.net® predstavlja poslovnu mrežu koja je povezana sa međunarodnim mrežama VAN i Internet.

Razmena e-dokumenata

Upotreba standarda EANCOM omogućava prijem narudžbenica od strane drugih (domaćih i međunarodnih) kupaca koji često upotrebljavaju taj standard.

Hronologija razvoja EANCOM B2B elektronskog poslovanja kod Spar:

 • 2001. / uvođenje prvog e-dokumenta ORDERS (Narudžbenica) sa dobavljačem Mercator (Slovenija),
 • 2003. / priključenje prvih dobavljača putem rešenja e-SERVICE™ (Slovenija),
 • 2003. / priključenje prvih dobavljača putem rešenja Panteon.biz® B2S (Slovenija),
 • 2003. / uvođenje e-dokumenta INVRPT (Stanje zaliha) na teritoriji Slovenije,
 • 2003. / uvođenje e-dokumenta ORDRSP (Odgovor na narudžbenicu) na teritoriji Slovenije,
 • 2004. / uvođenje elektronskog poslovanja sa Statističkom Upravom RS na području INTRASTAT,
 • 2004. / širenje elektronskog poslovanja na 25 dobavljača (Slovenija),
 • 2004. / uvođenje e-dokumenta DESADV (Otpremnica) na teritoriji Slovenije,
 • 2005. / uvđenje e-dokumenta RECADV (Prijemnica) na teritoriji Slovenije,
 • 2005. / širenje elektronskog poslovanja na 50 dobavljača (Slovenija),
 • 2006. / širenje elektronskog poslovanja na 100 dobavljača (Slovenija),
 • 2007. / širenje elektronskog poslovanja na 150 dobavljača (Slovenija),
 • 2008. / uvođenje e-dokumenata INVOIC (Račun) na teritoriji Slovenije,
 • 2008. / korištenje usluge Panteon.net® E-Archive za čuvanje elektroničkih faktura,
 • 2009. / uvođenje e-dokumenta PRICAT (katalog - cenovnik) na teritoriji Slovenije,
 • 2009. / uvođenje e-dokumenta SLSRPT (izveštaj prodaje) na teritoriji Slovenije,
 • 2009. / uvođenje e-dokumenata ORDERS, DESADV i RECADV na teritoriji Hrvatske,
 • 2009. / priključivanje prvih dobavljača putem rešenja e-SERVICE™ (Hrvatska),
 • 2009. / priključivanje prvih dobavljača putem rešenja Panteon.biz® B2S (Hrvatska),
 • 2010. / širenje elektronskog poslovanja na 200 dobavljača (Slovenija).

Izbor usluga - dobavljač

Dobavljač koji želi da radi na takav način sa Spar Hrvatska ili Spar Slovenija može da bira sledeće usluge:         

 • e-SERVICE™ – cenovno povoljno integrisano rešenje s upotrebom konvertora na mreži Panteon.net®
 • Panteon.biz® B2S - WEB-EDI portalno rešenje.

Ako želite detaljnije informacije i ponudu, molimo vas da nas pozovete ili da nam pitanja šaljete putem elektronske pošte na našu adresu info@rs.panteongroup.com