Panteon Group SI Panteon Group EN Editel Adria HR

Nazovite nas ili se dogovorite za sastanak!

T: +381 (0) 11 260 61 06

E: info@rs.panteongroup.com


 

Merkur

Merkur International i EANCOM elektronsko poslovanje sa dobavljačima. 

E-naručivanje artikala

Preduzeće Merkur International d.o.o. je 2010. godine implementiralo elektronsku razmenu podataka (Electronic Data Interchange - EDI) u saradnji sa preduzećem Panteon Group®  za svoje potrebe naručivanja robe kod dobavljača u Srbiji. 

Narudžbenice se šalju dobavljačima u elektronskom obliku.

E-Commerce je implementiran pomoću poslovne mreže Panteon.net®: poruke su u standardu EANCOM 1997 (tipa ORDERS i ORDRSP).

Panteon.net® predstavlja poslovnu mrežu koja je međusobno povezana sa međunarodnim mrežama VAN i Internet.

Razmena e-dokumenata

Upotreba standarda EANCOM omogućava prijem narudžbenica od strane drugih (domaćih i međunarodnih) kupaca koji često upotrebljavaju taj standard.

Hronologija razvoja EANCOM B2B elektronskog poslovanja kod Merkur International Srbija:

  • 2010. / uvođenje prvog e-dokumenta ORDERS sa dobavljačem Osram,
  • 2010. / priključenje prvih dobavljača putem rešenja e-SERVICE™,
  • 2010. / uvođenje e-dokumenta ORDRSP (Odgovor na narudžbenicu),
  • 2010. / priključenje prvih dobavljača putem rešenja Panteon.biz® B2S.

Izbor usluga

Dobavljač koji želi da radi na takav način sa Merkurom može da bira sledeće usluge:         

  •  e-SERVICE™ – cenovno povoljno integrisano rešenje s upotrebom konvertora na mreži Panteon.net®,
  • Panteon.biz® B2S - WEB-EDI portalno rešenje.

Ako želite detaljnije informacije i ponudu, molimo vas da nas pozovete ili da nam pitanja šaljete putem elektronske pošte na našu adresu info@rs.panteongroup.com.