Panteon Group SI Panteon Group EN Editel Adria HR

e-dokument, e-arhiva

 Povezanost sa poslovnom mrežomUpravljanje i nadzorObrada i arhiviranje e-poruka 
 Proizvodi i usluge: e-SERVICE™ klient, TIE Quickstart Edition, RIP Suite, eb-CONNECT™...Za upravljanje i nadgledanje (eb-MANAGEMENT) se upotrebljava proizvod i usluga: eb-MANAGER®, eb-MONITOR®.Za usluge obrade i arhiviranja elektronskih poruka unutar Panteon.net® upotrebljavaju se usluge: e-SERVICE™, e-ARCHIVE™. 
 Pročitajte višePročitajte višePročitajte više 
 Sveobuhvatna usluga

   
 Među sveobuhvatne usluge za stranke spadaju usluge upravljanja elektronskim poslovanjem: starateljstvo ili ec-MANAGEMENT.   
 Pročitajte više   

Nazovite nas ili se dogovorite za sastanak!

T: +381 (0) 11 260 61 06

E:info@rs.panteongroup.com

 
   
 

Šaljite upit!

 
   
       

Područje koje me zanima:

Ime i prezime:

E-pošta:

Zaposlen u:

Vaši podaci i pitanja: