Panteon Group SI Panteon Group EN Editel Adria HR

Nazovite nas ili se dogovorite za sastanak!

T: +381 (0) 11 260 61 06

E: info@rs.panteongroup.com


 

Misija i vizija

Misija

Panteon Group® nudi usluge na području međuorganizacijskog elektronskog poslovanja, pre svega između preduzeća (business to business - B2B) i između preduzeća i državnih institucija (business to government - B2G). Naš osnovni zadatak je da nudimo našim korisnicima sve potrebne usluge i celokupna rešenja za obnovu klasičnih poslovnih procesa sa uslugama elektronskog poslovanja.

Naša glavna područja obuhvataju:

  • Savetovanja pri obnovi međuorganizacijskih procesa usluga elektronskog poslovanja u skladu sa važećim međunarodnim standardima i preporukama za elektronsko poslovanje, sa dobrom praksom.
  • Uspostavljanje i prilagođavanje okruženja za podršku elektronskom poslovanju kod korisnika.
  • Usklađivanje i definisanje sadržaja upotrebljenih standardnih e-dokumenata, lokalizaciju međunarodnih standarda.
  • Osiguravanje usluga zaštićenog i pouzdanog prenosa elektronskih dokumenata (e-arhiva) i informacija.
  • Pružanje usluga elektronskog čuvanja dokumenata u skladu sa važećim zakonom i tehnološkim zahtevima.
  • Podršku uslugama globalnih elektronskih kataloga GDS (Global Data Synchronisation).

Vizija

Želimo da postanemo vodeći izvođač usluga međuorganizacijskog elektronskog poslovanja u regiji Adriatik i šire. Vodi nas inovativnost i kvalitet usluga na području elektronskog poslovanja u trgovini i logistici, gde uz dobru praksu i iskustvo nudimo našim korisnicima najkvalitetnije usluge. Na tržištu stvaramo prepoznatljivu robnu marku, što znači iskustvo, znanje, pouzdanost i profesionalnost.

Briga za sigurnost

Svesni  smo značaja sigurnosti kvaliteta naših usluga, zato smo u Panteon Group® uveli Sistem Menadžmenta Bezbednosti Informacija po standardu ISO/IEC 27001:2013.

U skladu sa tim prihvatili smo najvišu politiku zaštite informacija.


Opšti uslovi poslovanja

Panteon Group® se obavezuje da će korisniku sa zaključivanjem porudžbenog odnosa omogućiti korišćenje usluga elektronskog poslovanja putem poslovne mreže Panteon.net® u skladu sa dogovorom i u skladu sa odredbama opštih uslova i preporukama međunarodnih organizacija i standardima za elektronsko poslovanje.