Panteon Group SI Panteon Group EN Editel Adria HR

Nazovite nas ili se dogovorite za sastanak!

T: +381 (0) 11 260 61 06

E: info@rs.panteongroup.com


 

Prednosti elektronskog poslovanja

Elektronsko poslovanje omogućava poslovanje po celom svetu. Promene koje donosi globalizacija, fleksibilne organizacije će upotrebiti u svoju korist.

Konkurentne prednosti

Sa elektronskom razmenom standardizovanih dokumenata preduzeće stiče konkurentne prednosti:

  • znatno kraće vreme potrebno za pojedine procese,
  • mogućnost značajnog poboljšanja planiranja i optimalizaciju procesa,
  • veću sigurnost i pouzdanost poslovanja,
  • isključenost činjenja grešaka kod unosa dokumenata u poslovne aplikacije,
  • veću preglednost nad dokumentima, a time i bolju kontrolu nad poslovnim procesima,
  • podizanje delotvornosti resursa preduzeća,
  • oslobađanje ljudskih izvora koji mogu biti raspoređeni i na druge poslove i time povećanje njihove delotvornosti,
  • smanjenje operativnih troškova.