Panteon Group SI Panteon Group EN Editel Adria HR

Nazovite nas ili se dogovorite za sastanak!

T: +381 (0) 11 260 61 06

E: info@rs.panteongroup.com


 

Outsourcing (starateljstvo) ec-MANAGEMENT™

Starateljstvo ili ec-MANAGEMENT™ predstavlja ukupnu brigu za elektronsko poslovanje našeg korisnika.

To znači da korisnik svoje elektronsko poslovanje u potpunosti prenosi na Panteon Group®, gde brinemo za sve potrebne usluge koje su vezane za elektronsko poslovanje, stvaranje, aktiviranje, ažuriranje do operativnog prenosa dokumenata i praćenja rada sistema.