Panteon Group SI Panteon Group EN Editel Adria HR

Nazovite nas ili se dogovorite za sastanak!

T: +381 (0) 11 260 61 06

E: info@rs.panteongroup.com


 

Analiza i savetovanje

U obnavljanju interorganizacijskih poslovnih procesa važno je znati da imamo opcije koje nam omogućava tehnologija elektronskog prenosa informacija.

To je posebno važno kada se uspostavljaju elektronski podržani procesi u međunarodnom okruženju, kao što su trgovina i logistika.

Dugogodišnje iskustvo i dobra praksa

Tu može grupa Panteon Group® sa svojim dugogodišnjim iskustvom poslovanja sa najvećim trgovačkim lancima u zemljama Centralne Evrope članicama EU i njihovoj dobroj praksi da ponudi vrhunske konsultantske usluge. U tome se oslanjamo na dobru praksu najvećih korisnika elektronskog poslovanja, standarde koji važe u određenom okruženju, svetske trendove i vlastito iskustvo na  lokalnom i domaćem prostoru.