Panteon Group SI Panteon Group EN Editel Adria HR

Nazovite nas ili se dogovorite za sastanak!

T: +381 (0) 11 260 61 06

E: info@rs.panteongroup.com


 

Automatsko prijavljivanje događaja

Panteon Group® nudi korisnicima usluge starateljstva, takođe mogućnost podrške i nadgledanja nad radom svojih sistema za elektronsko poslovanje putem WEB aplikacije eb-MONITOR®. 

Aplikacija eb-MONITOR® dostupna je putem posebne internetske stranice.

Nadgledanje može da obuhvata: 

  • automatsko praćenje rada pri preuzimanju podataka, stvaranje e-dokumenata i slanje partneru,
  • praćenje događaja i grešaka, vođenje dnevnika,
  • slanje obaveštenja, grešaka i upozorenja operativi putem SMS-a ili elektronske pošte,
  • automatsko prevladavanje ili eliminisanje predvidljivih događaja,
  • daljinsko i lokalno posredovanje naše operative (prema dogovoru).