Panteon Group SI Panteon Group EN Editel Adria HR

Novost

13.3.2020

Usvojene mere zbog epidemije virusa COVID-19


Naša kompanija Panteon Group d.o.o. svesna je društvene odgovornosti i uloge koju imamo u lancima snabdevanja.
Da bismo osigurali poverljivost, integritet i dostupnost našeg elektronskog poslovanja, uveli smo potrebne bezbednosne sisteme.

Shodno tome, vec´ pri prvoj pojavi virusa CORONA-19, preduzeli smo dodatne mere kako bismo maksimalno smanjili rizike koji nastaju od posledica epidemije.

Da bismo osigurali nesmetano funkcionisanje naših sistema, nastavic´emo da reagujemo brzo, pružamo pomoc´ našim korisnicima i preduzimamo dodatne mere po potrebi