Panteon Group SI Panteon Group EN Editel Adria HR

Novost

7.6.2019

e-Račun u Hrvatskoj

Poštovani poslovni partneri

Ponosno Vas obaveštavamo da je razvojni tim Panteon Grupe, u saradnji s našom ćerkom firmom Editel Adria iz Hrvatske, u okviru projekta "e-Račun u javnim nabavkama" * u Republici Hrvatskoj, od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske (, dobila Certifikat Informacionog posrednika link.

Dodeljeni sertifikat nam omogućava da izvršimo uslugu izdavanja elektronskih računa i pratećih dokumenata na osnovu priključka na centralnu platformu FINA-e (Finansijske agencije Republike Hrvatske) za sva pravna lica u Republici Hrvatskoj.

* Osnova za realizaciju projekta "e-Račun u javnoj upravi" je "Zakon o elektronskom izdavanju računa u javnim nabavkama", usvojen 12.0.2018. godine, koji stupa na snagu dana 1.7.2019. Sa tim zakonom, Direktiva EU 2014/55 / EU je prenesena u hrvatsko zakonodavstvo."